Bevestiging van bekend standpunt van de belastingdienst:

Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van ruimte voor de opslag van goederen vormt in de onderstaande casus verhuur van een onroerende zaak en is daarom vrijgesteld van omzetbelasting. (13-05-2018)