(14-2) Omgevingsvergunning aanvragen op andermans eigendom, kan dat?

In de praktijk komt de volgende situatie vaak genoeg voor: u wilt vastgoed aankopen en heeft daar plannen mee. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning nodig. De volgende 2 vragen zijn dan belangrijk:

1. Kunt u voordat u het vastgoed definitief koopt een omgevingsvergunning aanvragen?

2. Hoe zit het met de belangen van de eigenaar?

Vraag 1: kan bevestigend worden beantwoord, u kunt een omgevingsvergunning aanvragen op andermans grond. Het is wel verstandig dit te doen nadat u (het liefst schriftelijk vastgelegd) afspraken heeft gemaakt met de eigenaar over uw toekomstige gebruik van de zaak (dit kan ook huur of pacht zijn) zodat u conform artikel 1:2 van de Awb bent aan te merken als belanghebbende. De uitspraak van 14 januari jl. door de Raad van State bevestigd deze stelling nogmaals.                                                                            Uitspraak omgevingsvergunning aanvragen op andermans grond

Vraag 2: De belangen van de eigenaar staan bij de beoordeling van een omgevingsvergunning niet centraal. Er wordt alleen gekeken naar de algemene ruimtelijke belangen. Bijvoorbeeld bij de vaststelling van bestemmingsplannen geldt in beginsel dat de planwetgever dus geen rekening hoeft te houden met civielrechtelijke belemmeringen. Uitzondering op deze regel is echter dat een bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld als een evidente privaatrechtelijke belemmering in de weg staat aan uitvoering van een bestemmingsplan. Een recente uitspraak van de Raad van State bevestigd deze bestaande stelling.  Uitspraak belangen eigenaar bij wijziging bestemmingsplan

U kunt dus rechtsgeldig een omgevingsvergunning aanvragen op andermans eigendom, zelfs een bestemmingswijziging. U dient wel als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt daarbij is een concrete intentie tot koop voldoende om daarvoor te worden aangemerkt. De te volgen omgevingsvergunningprocedure is afhankelijk van de inhoud van de omgevingsvergunning. Het dempen van een sloot, waarvoor reeds een bepaling voor is opgenomen in het bestemmingsplan kan volgens de reguliere procedure (deze duurt 8 weken). Voor een bestemmingswijziging of een milieuactiviteit geldt de uitgebreide procedure (26 weken). Concreet: voor plannen als slopen, bouwen of aanleggen kunt u in het aankoopproces al een omgevingsvergunning indienen als belanghebbende en hebt u na 8 weken een besluit van het behandelende overheidsorgaan.

Voor een duidelijk schema verwijs ik u door naar een overzicht van ingenieursbureau Grontmij: Overzicht Omgevingsvergunning GM