(4-4) Mogelijke verruiming cultuurgrondvrijstelling overdrachtsbelasting

Door de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag d.d. 8 november 2013 zaaknummer BK 12-00497 is er een nieuwe ontwikkeling in de cultuurgrondvrijstelling van de overdrachtsbelasting. Het Hof oordeelde dat het niet langer noodzakelijk is onderscheid te maken tussen cultuurgrond waarop geteeld wordt (in dit geval voorzien van tuinbouwkassen) en het agrarische grond onder schuur en erf. Twee nuances dienen te worden opgemerkt, in casu ging het om een kassenbedrijf waarbij al vrijstelling wordt verleend en de belastingdienst is in cassatie gegaan, kortom of de vrijstelling ook gaat gelden voor akkerbouw en veehouderij erven is nu nog niet te zeggen. Deze ontwikkeling biedt geeft wel een goede kans daarop, BerbeeVastgoedAdvies houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Ter informatie de verschillende tarieven voor de overdrachtsbelasting in het kort samengevat:

Vermindering van de grondslag ivm korte tijdsperiode vorige verkrijging (art 13 WBRV)
Bij een verkrijging binnen 6 maanden na een vorige verkrijging wordt er geen belasting geheven over de waarde van de vorige verkrijging. Over het meerdere natuurlijk wel. Deze vrijstelling is van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 tijdelijk verlengd naar 36 maanden.

Twee procent bij (bedrijfs)woningen (art 14 lid 2 WBRV)
Bij de verkrijging van woningen geldt een tarief van twee procent. Hiertoe behoren ook bedrijfswoningen en op hetzelfde perceel tot de woning behorende  voorzieningen zoals een garage.

Algemene tarief is Zes procent (art 14 lid 1 WBRVrv)
Over de verkrijging van alle onroerende zaken waarvoor geen vrijstelling geldt of een ander tarief geldt is het tarief 6%.

Wettelijke vrijstellingen overdrachtsbelasting (art 15 WBRVrv)

 • Onroerende zaken waar BTW afdracht van toepassing is
 • Een overdracht van een onderneming aan een familielid
 • Aankoop door een overheidsorgaan zoals de staat, provincie, gemeente, waterschap.
 • Inbreng van een onderneming in een vennootschap.
 • Verdeling van de goederen van een vennootschap.
 • Verdeling van een gemeenschap van samenwoners.
 • Fusie, splitsing of reorganisatie.
 • Aankopen door scholen
 • Aankopen ikv ruilverkavelingswet.
 • Aankopen door Staatsbosbeheer, Bureau Beheer Landbouwgronden, Staatsbosbeheer, Woningcorporaties en bij stedelijke herstructurering,
 • Landbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond (hieronder valt ook de ondergrond van glasopstanden). Deze vrijstelling is voorwaardelijk, indien binnen tien jaar de bedrijfsmatige exploitatie wordt gestaakt vervalt de vrijstelling.
 • Natuurgrond.
 • Bij verdeling van een Nalatenschap waarbij de onroerende zaken zo verdeelt worden dat ze op naam van 1 van de erfgenamen komen te staan.

Voor een goed advies is het verstandig om te informeren bij een notaris. De notaris is bij wet namelijk verantwoordelijk voor de afdracht van overdrachtsbelasting.