Links

Vastgoedpro

VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs, in Nederland en heeft ruim 800 aangesloten leden. VastgoedPRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. VastgoedPro kent de volgende vakgebieden Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed. BerbeeVastgoed is aangesloten bij de kennisplatforms voor Bedrijfsmatig en Landelijk Vastgoed.

Toetredingsvoorwaarden: Afhankelijk van de professie moeten de aangesloten leden gecertificeerd zijn door minimaal één van de certificeringsinstituten in Nederland (VastgoedCert of SCVM) dan wel gediplomeerd zijn. In alle gevallen moet men deelnemen aan een programma voor permanente educatie. Daarnaast is VastgoedPRO aangesloten bij de Geschillencommissie en zijn de leden verplicht om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering te hebben.

bezoek de website>

Vereniging Voor Onteigenings Recht

De Vereniging Voor OnteigeningsRecht is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen.
Bezoek website >

Stichting VastgoedCert
Stichting VastgoedCert is in 2004 voortgekomen uit de voormalige vakbekwaamheidsregisters van de Stichting Certificatie en Registratie Makelaar-Taxateurs o.z. (CRMT), de Stichting Register Taxateurs (SRT), het Nederlands Register van Vastgoed Taxateurs (NRVT) en de Stichting WOZ. Het is een onafhankelijk en branchebreed platform dat zorgt voor de registratie van gecertificeerde makelaars en taxateurs in onroerende zaken op basis van hun vakbekwaamheid.
Bezoek website >

Recron
Recron is de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland.
Bezoek website >

Ruimtelijke plannen.nl
Via ruimtelijke plannen kunt u alle recent vastgestelde bestemmingsplannen raadplegen.
Bezoek website >

Overheid.nl
De site voor informatie en dienstverlening van de overheid.
Bezoek website >