(5-10-2015) BerbeeVastgoedAdvies lid Studiegroep (erf)pacht Vastgoedpro, uitkomsten meeting 22 september

Op 22 september is de studiegroep (erf)pacht bij elkaar gekomen. De studiegroep heeft de actuele ontwikkelingen m.b.t. herziening van de pachtwet doorgenomen. Op dit moment ligt de bal bij de politiek is de conclusie. Vanuit de marktpartijen is er geen eensluidend standpunt. De studiegroep heeft aan het bestuur van het kennisplatform LV gevraagd om in gezamenlijkheid met de brancheorganisaties NVM, VBO en NVR aandacht te vragen voor de problematiek m.b.t. gebouwen en pacht. Frans van der Geer heeft toegezegd bij de andere organisaties te gaan peilen hoe zij staan tegenover een gemeenschappelijk standpunt.

De studiegroep heeft tevens de plannen m.b.t. de nieuwe vermogensrendementheffing besproken en heeft aangegeven hier zorgen over te hebben, daar het rendement op verpachte gronden door deze nieuwe regelgeving negatief dreigt te worden. De studiegroep heeft gevraagd om hierover een brief naar politici en Ministerie te schrijven. Rolph Limpens zal dit coördineren.

Tenslotte heeft de studiegroep nog drie lastige casussen besproken, welke ingebracht waren door Johan van der Leij en Maarten Oortman Gerlings. Deze leverden aardig wat discussie op zonder dat er harde conclusies getrokken konden worden.

Voor de volgende bijeenkomst van de studiegroep is het onderwerp pacht in combinatie met onteigening. De leden van de studiegroep onteigening zullen voor deze bijeenkomst ook worden uitgenodigd.