(30-5-2017) Uitkoopregeling huizen onder leidingen hoogspanningsmasten

Komt U in aanmerking voor de uitkoopregeling voor uw woning onder een hoogspanningslijn?

Als uw woning onder een hoogspanningslijn staat, komt u mogelijk in aanmerking voor de uitkoopregeling. U kunt uw woning dan verkopen aan de gemeente of op kosten van de gemeente laten verplaatsen. Het kabinet heeft de regeling ingevoerd voor mensen die onder hoogspanningslijnen wonen en zich niet veilig voelen.

Voorwaarden uitkoopregeling

Op 1 januari 2017 is de uitkoopregeling gestart voor woningen die recht onder hoogspanningslijnen staan. De regeling loopt tot en met 31 december 2021.

Uw woning komt in aanmerking als deze op 1 januari 2017 en op het moment van de aanvraag:

  • Recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 220 of 380 kV (kilovolt) staat.
  • Recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 50, 110 of 150 kV staat. En buiten een bevolkingskern ligt.
  • Recht onder of tussen de draden van een hoogspanningslijn van 110 of 150 kV staat. En binnen een bevolkingskern ligt, waarbij de lengte van de route korter is dan 1 kilometer. Of 500 meter in geval van een eind- of tussenstation.

De regeling geldt alleen voor woningen en niet voor bedrijven. Is er op uw adres zowel een woning als een bedrijfspand? Dan komt alleen uw woning in aanmerking voor de regeling.

Gebruikmaken van de uitkoopregeling

Samen met gemeenten is bepaald welke woningen voor uitkoop in aanmerking komen. Dit geldt voor ongeveer 385 woningen in 82 gemeenten. Bent u woningeigenaar en wilt u gebruikmaken van de uitkoopregeling? Dan moet u zich voor 1 juli 2021 melden bij uw gemeente. U kunt uw woning verkopen aan de gemeente of op kosten van de gemeente laten verplaatsen. De gemeente krijgt de kosten vergoed door het ministerie van Economische Zaken.

Voor meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/vraag-en-antwoord/uitkoopregeling-woning-onder-hoogspanningslijn