Planschaderisicoanalyse, beoordeling planschade verzoeken

Ondanks het feit dat al meer dan 40 jaar planschade is opgenomen in de wet is het aantal verzoeken om een vergoeding van planschade vooral de laatste jaren enorm toegenomen. Dit ondanks de afzwakking van de rechten van een verzoeker bij de vaststelling van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening per 1 juli 2008. Vanaf die datum geldt namelijk een maatschappelijk eigen risico en wordt er gesproken over een tegemoetkoming in schade in plaats van een schadevergoeding. Desondanks is planschade een belangrijk onderdeel geworden bij planologische wijzigingen. Het is voor gemeenten dan ook van belang om bij plannen waarbij een planologische wijziging plaatsvindt aan risicomanagement te gaan doen. Hierbij kan Berbee Vastgoed Advies u van dienst zijn door een inventarisatie van de mogelijke claims uit te voeren in een planschaderisicoanalyse. Planschadekosten en risicoanalyses kunnen worden verhaald in het kader van de grondexploitatie (Grex). Berbee Vastgoed Advies doet taxaties in het kader van planschade en het opstellen van planschaderisicoanalyses in de regel gezamenlijk met een jurist op het gebied van Ruimtelijk Ordening.