(20-2-2017) Tarievenlijst 2017 Kadaster: tarieven gaan omlaag

Bron: kadaster

Direct naar: Tarieven 2017 Kadaster

Per 1 januari 2017 verlaagt het Kadaster een aantal tarieven met maximaal 25%. Door het aanhoudend herstel van de vastgoedmarkt is deze verlaging mogelijk. Het Kadaster kan naar verwachting de komende jaren met dit lagere tariefniveau kostendekkend opereren. Daarnaast worden enkele wijzigingen in de tariefstructuur doorgevoerd.
Belangrijkste aanpassingen per 1 januari 2017:

  • Verlaging van de meest voorkomende tarieven voor inschrijving met 25%;
  • Verlaging van het tarief voor splitsingen op verzoek van € 480,00 naar € 400,00;
  • Verlaging van het basistarief voor producten via Kadaster-on-line van € 2,80 naar € 2,40;
  • Verlaging van het tarief voor KLIC-meldingen van € 21,50 naar € 19,00.

Tariefverlaging en –wijziging splitsingen op verzoek
Het tarief voor een splitsing op verzoek wordt verlaagd:

  • van € 480,00 naar € 400,00 per nieuw te vormen perceel.

Het tarief voor een splitsing op verzoek bij een project van 50 of meer nieuw te vormen percelen wordt verlaagd:

  • van € 408,00 naar € 328,00 per nieuw te vormen perceel.

De vergoeding voor het zelf leveren van meetgegevens (meetgegevens derden) blijft ongewijzigd:

  • € 144,00 per nieuw gevormd perceel.

Deze vergoeding wordt vanaf 1 januari 2017 gehanteerd bij projecten van 50 of meer nieuw te vormen percelen. De mogelijkheid van maatwerkcalculaties bij grote projecten van 200 of meer nieuw te vormen percelen vervalt per 1 januari 2017.

Let op: De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2017. Voor alle werkzaamheden die vanaf die datum worden uitgevoerd gelden de nieuwe tarieven, ook als in de offerte de oude tarieven staan vermeld.

Tariefverlaging producten via Kadaster-on-line
Het basistarief voor de producten die via Kadaster-on-line geleverd worden (Kadastraal bericht, Hypothecair bericht, Afschrift uit de registers) wordt per 1 januari 2017 verlaagd van € 2,80 naar € 2,40. Omdat dit tarief ook de basis is voor de informatieproducten die via e-mail, post en de balie worden verstrekt, worden die tarieven ook verlaagd met € 0,40:

  • verstrekking via e-mail van € 15,80 naar € 15,40;
  • verstrekking via post van € 17,80 naar € 17,40;
  • verstrekking via balie van € 31,80 naar € 31,40.

Objectenlijst
Het huidige criterium voor het toepassen van het tarief voor de digitale raadpleging van een Objectenlijst via Kadaster-on-line of KIK-Inzage wordt gewijzigd en vereenvoudigd: Het tarief van € 0,90 per 20 objecten wordt vervangen door één vast tarief van € 1,00 per objectenlijst (ongeacht het aantal getoonde objecten).

Tarievenoverzicht en vragen
Een totaaloverzicht van de tarieven per 1 januari 2017 vindt u op www.kadaster.nl/tarieven. Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcenter op telefoonnummer (088) 183 22 00. Medewerkers staan u op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur graag te woord.