Tarieven en voorwaarden

Tarieven:

Het basisprincipe van de dienstverlening van Berbee Vastgoed Advies is het creëren van een toegevoegde waarde voor u als opdrachtgever. Daar tegenover staat een honorarium wat in overleg met u is overeengekomen. Vóór het verstrekken van een opdracht ontvangt u een voorstel van het honorarium. Na overeenstemming ontvangt u een bevestiging. Het honorariumvoorstel wordt aan u gedaan op basis van de Tarievenlijst van Berbee Vastgoed Advies. De tarievenlijst kunt u vrijblijvend opvragen.

Algemene Voorwaarden:

Dienstverlening aan Consumenten:

Dienstverlening aan u als consument wordt uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden van Berbee Vastgoed Advies. In deze voorwaarden zijn geïntegreerd “Geschillen en klachtenregelement VastgoedPro” en “Erecode en gedragsregels VastgoedPro”.  Deze voorwaarden ontvangt u vooraf schriftelijk of digitaal.

Dienstverlening aan Bedrijven:

Dienstverlening aan u als bedrijf wordt uitgevoerd op basis van de Algemene Voorwaarden van Berbee Vastgoed Advies. (hierin zijn geïntegreerd “Geschillen en klachtenregelement VastgoedPro” en “Erecode en gedragsregels VastgoedPro”). Deze ontvangt u vooraf schriftelijk of digitaal. Stelt uw bedrijf ook algemene voorwaarden van toepassing dan kunnen deze van toepassing worden gesteld mits deze een goede aanvulling zijn op de algemene voorwaarden van Berbee Vastgoed Advies en niet onevenredig in strijd met de belangen van Berbee Vastgoed Advies. Mocht het nodig zijn dan treedt Berbee Vastgoed Advies met u in overleg.

Dienstverlening aan (semi) overheden:

Berbee Vastgoed Advies ontvangt graag de van toepassing gestelde algemene voorwaarden van u als (semi) overheid. In eerste instantie stelt Berbee Vastgoed Advies haar algemene voorwaarden op uw opdracht van toepassing. Na bestudering van uw algemene voorwaarden worden waar mogelijke deze aangepast mits dit de belangen van Berbee Vastgoed Advies niet onevenredig benadeeld. Berbee Vastgoed Advies treedt dan met u in overleg over een mogelijke afstemming van de voorwaarden van de dienstverlening.