(25-1) Pacht 2014: huidige pachtnormen en tarieven Grondkamer 2014

Mocht u voor teeltseizoen 2014 nieuwe pachtovereenkomsten gaan afsluiten dan zijn wellicht de volgende zaken voor u interessant:

Brochure Pacht, regels en prijzen 2013

Tarieven grondkamers-verkort 2012-2014

Voor het opstellen van nieuwe pachtovereenkomsten is BerbeeVastgoedAdvies u graag van dienst (kosten € 75,- ex. btw). Voor de geliberaliseerde pachtovereenkomsten bent u vrij in de pachtprijsafspraken. Houdt u bij het vaststellen van een pachtovereenkomst rekening met de volgende aandachtspunten:

– verplichting opsturen naar Grondkamer Noordwest (hieraan zijn kosten verbonden, zie tarieven grondkamer)

– doorbereken Waterschapslasten;

– afspraken over mogelijke produktierechten.

Een standaardpachtovereenkomst zonder algemene voorwaarden is vaak niet voldoende om alle zaken juridisch af te dekken, daarom adviseert BerbeeVastgoedAdvies deze van toepassing te stellen.

De sentimenten die BerbeeVastgoedAdvies uit de markt opmaakt voor de verschillende grondsoorten/teelten laten zich in het kort als volgt samenvatten*:

– grasland, grasgewas en mestrechten: vraagmarkt, prijzen van € 400,- tot € 1.000,- per ha.

– grasland, grasgewas, mestrechten en gebruik (inclusief periodiek bloembollen): vraagmarkt, prijzen van € 1.000,- (niet geschikt voor bloembollen) tot € 2.000,- per ha. (wel geschikt voor bloembollen)

– akkerbouw: vraagmarkt, prijzen van € 2.000,- tot € 3.000,- per ha., stijgend.

– bloembollen klei: vraagmarkt, prijzen rond € 3.000,-per ha.

– bloembollen zand: neutrale markt, prijzen rond € 5.000,- per ha. echter er zijn grote verschillen, licht dalende markt.

(*deze indicaties zijn puur informatief, bij concrete  geliberaliseerde pachtprijsvaststelling adviseert BerbeeVastgoedAdvies om nader marktonderzoek te doen)

BerbeeVastgoedAdvies adviseert uitgaande van een neutrale opstelling het volgende concept pachtovereenkomst: Pachtovereenkomst 6 jaar of korter Algemene Voorwaarden DRloket.

Als het uitgangspunt ligt bij de belangen van de verpachter dan zal men eerder neigen naar een pachtovereenkomst met als algemene voorwaarden conform de NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters) Pachtovereenkomst 6 jaar of korter Algemene Voorwaarden NVR