(2-12-2014) Bevestiging vergoeding onrendabele top bij Onteigening

Met de recente uitspraak d.d. 21 november jl. van de Hoge Raad wordt de eerdere lijn wat betreft het recht op vergoeding voor een herinvestering die de marktwaarde te boven gaat (onrendabele top van een investering) bevestigd.

Rechtbank Den Haag was in zijn uitspraak uitgegaan van een vergoeding voor het verschil tussen de onrendabele investering in het nieuwe vervangende bedrijf en een afschrijvingsstelsel. Dit was kleiner dan het verschil tussen de onrendabele investering en de marktwaarde op dat moment. De Hoge Raad wijst de Rechtbank terecht door dit te corrigeren. Bij het bepalen van de onrendabele top van een herinvestering in een reconstructiescenario blijft het verschil tussen de nominale investering en de marktwaarde het uitgangspunt. Dit ligt in de lijn van eerdere uitspraken van de Hoge Raad o.a. 16 maart 1988 (VanRijswijk-Amsterdam)

De volledige uitspraak kunt u bekijken door op de navolgende link te klikken:

Rechtspraak HR 21 nov 2014 Onrendabele top