(10-7-2015) LTO-Gasunie (en TenneT) normen 2015

Op 12 juni 2015  hebben LTO Nederland en Gasunie een akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen 2015 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor gewasschaden.

Opvallend is dat in de begeleidende brief vermeld dat de overeenkomst (exclusief) met Gasunie is gesloten maar de reikwijdte verder strekt namelijk ook als afspraak met TenneT. Hoe zich juridisch het e.e.a. tot elkaar verhoudt is BerbeeVastgoedAdvies niet geheel duidelijk.

De vergoedingen bestaan uit een vergoeding voor de grondeigenaar de zogenaamde afsluitvergoeding zakelijk recht en een vergoeding voor de gebruiker de zogenaamde meewerkverqoedinq werkstrook
De afsluitvergoeding zakelijk recht bedraagt €2,95 per m2 belemmerende strook  en is een vergoeding voor de medewerking aan het vestigen van het recht van opstal. Hierover kan nog een efficiëntiepremie van 20% worden verkregen indien het aangeboden contract binnen 6 weken wordt ondertekend.
De meewerkvergoeding werkstrook is een vergoeding die wordt verkregen over de strook grond die Gasunie nodig heeft om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren tijdens de aanleg van de leiding. Deze vergoeding bedraagt € 1,18 per m2 werkstrook. Ook hier kan een efficiëntiepremie worden verkregen gelijk aan die voor de eigenaren.

Gewasschadevergoedingen
Daarnaast zijn Gasunie en LTO Nederland het eens geworden over de gewasschadevergoedingen voor het jaar 2015. Zie hiervoor de “Tarieven Gasunie – LTO Nederland 2015”.

Voor meer informatie verwijzen u naar http://www.ltonoord.nl/dossier/dossier-gasunie

Bijlagen:

Begeleidende_brief_bij_tarieven_2015

gasunie_tarieven_2015

logo