(18-2) Laatste nieuws Ruimte voor Ruimte regeling Provincie Noord Holland

Het leek er even op dat nieuwe aanvragen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling van de Provincie Noord Holland voor onbepaalde tijd aangehouden zouden worden. Dit op grond van mogelijke (ingrijpende) wijzigingen van de regeling. Vorige week is de regeling geëvalueerd door Gedeputeerde Staten dit heeft geresulteerd dat instrument nog steeds mag worden gebruikt, daarbij zijn wel een aantal wijzigingen vastgesteld:

  • het expertteam van de provincie wordt een vast onderdeel in de te volgen procedure. Het advies van het expertteam dient in elke aanvraag betrokken te worden, het advies is overigens geen bindend advies;
  • de criteria ‘ruimtelijke kwaliteit’en ‘storende bebouwing’ worden verder uitgewerkt;
  • Leidraad Landschap en Cultuurhistorie wordt nader betrokken in de beoordeling.

Om het aantal bouwkavels te bepalen waar men op basis van toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling recht op heeft is door de provincie een Rekenmodel opgesteld. Deze kunt u downloaden via de link: REKENMODEL RvR regeling provincie Noord Holland

 

BerbeeVastgoedAdvies is gecertificeerd om de taxaties uit te voeren ten behoeve van het bovenstaande Rekenmodel. Daarnaast heeft BerbeeVastgoedAdvies ervaring met het volledig invullen van het rekenmodel. Neemt u vrijblijvend contact op voor uitleg over de regeling en of uw locatie geschikt is voor de regeling.