(3-3-2015) Asbestdaken per 1 januari 2024 verboden, maar er zijn subsidieregelingen

Anticiperend op het maandag 2 maart 2015 genomen besluit van de overheid om asbestdaken in de buitenlucht per 2024 te verbieden heeft de RUD (regionale uitvoeringsdiensten provincie Noord Holland) een persbericht uitgedaan met daarin de mogelijkheden voor subsidie aanvraag voor verwijdering en zonnepanelen plaatsing.

VOOR MEER INFORMATIE KLIKT U OP DE VOLGENDE LINK: Persbericht subsidie Asbest eraf zon erop

Hieronder het persbericht:

Asbestdaken verboden in 2024

 maandag 2 maart 2015
 aangepast: woensdag 4 maart 2015

Asbestdaken zijn vanaf 2024 in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu), meldt Rijksoverheid.nl.

Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

Hoge kosten

„We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. Ik wil voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod”, zegt Mansveld. Het opruimen van die verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. Ruim driekwart van deze asbestdaken is te vinden in de agrarische sector.

Subsidie van minimaal 75 miljoen euro

Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. Er komt hiervoor komt per 1 januari 2016 een subsidieregeling. Hiervoor is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar.

Asbest in gebouwen, zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit, wordt niet verboden. Het verwijderen van asbest moet zorgvuldig gebeuren. Er geldt een plicht om gebouwen die zijn gebouwd voor 1994 te inventariseren op asbest, voorafgaand aan een verbouwing of sloop.

Tekst:Tom Schotman & Rijksoverheid Beeld:Ellen Meinen