Taxaties

Om een taxatie van de marktwaarde van landelijk, recreatie of bedrijfsmatig vastgoed goed uit te kunnen voeren is kennis en ervaring van het landelijk gebied van Noord Holland noodzakelijk. Berbee Vastgoed Advies heeft deze kennis en ervaring in de loop van de jaren kunnen opbouwen.
Afhankelijk van de soort en courantheid van het object wordt de meest geschikte taxatiemethode gekozen om de marktwaarde zo nauwkeurig mogelijk in te schatten:

Soort Vastgoed Gangbare taxatiemethode
Agrarisch Vergelijkingsmethode of gecorrigeerde vervangingswaardemethode
Bedrijfsmatig Bruto/Netto aanvangsrendement (BAR/NAR) of Discounted Cash Flow (Dcf)-methode
Recreatief BAR/NAR of Dcf-methode
Woonobjecten Vergelijkingsmethode
Ontwikkelingslocaties Residuele grondwaardemethode of vergelijkingsmethode

Vele factoren spelen een rol bij het vaststellen van de reële marktwaarde zoals:

 • Van welke potentiele kopers kan men uitgaan
 • Wat hebben degelijke potentiele kopers op grond van hun marktpositie over voor het betreffende object
 • Zijn er vergelijkbare objecten in de omgeving
 • Wat zijn de kosten om een vergelijkbaar object nieuw te stichten
 • Wanneer er vanuit een beleggingsmotief wordt beredeneerd, wat is het ingeschatte aanvangsrendement van het object (bij een courant object)
 • Wanneer het gaat om een incourant object, wat zijn de verwachte inkomsten over een periode van 10 jaar.
 • En bij een ontwikkelingslocatie: wat is de kale grondprijs als men van de bruto verkoopopbrengst de totale ontwikkelingskosten, inclusief rente en risico aftrekt.
 • Is er sprake van waarde drukkende effecten zoals verontreiniging of een beperkende milieuvergunning

Naast kennis van de waarde van het vastgoed, is het ook van groot belang om te weten met welk doel er getaxeerd wordt.
Voorbeelden van redenen voor taxaties zijn:

 • Aan- of verkoopbeslissing
 • Financiering (inclusief bepaling van de waarde bij gedwongen verkoop)
 • Bedrijf fiscale redenen bijvoorbeeld bij bedrijfsovername, inbreng BV of bedrijfsbeëindiging.
 • Bepalen van de grondslag voor successie of schenkingsbelasting

Vooraf wordt altijd samen met u en uw accountant of notaris nauwkeurig de taxatiegrondslag bepaald.
Door regelmatige bijscholing en het constant opdoen van nieuwe praktijkervaring blijft Berbee Vastgoed Advies voor u een goede en betrouwbare partner bij het bepalen van de marktwaarde van (uw) landelijk, recreatief of bedrijfsmatige vastgoed.

Taxaties met de belastingdienst (minnelijke waardering)

Voor het bepalen van de hoogte van fiscale heffingen (erfenis) of het vaststellen van fiscale stille reserves (bedrijfsstaking) kan een taxatie nodig zijn die door de Belastingdienst geaccepteerd wordt.
U kunt ervoor kiezen, vaak na overleg met uw accountant of notaris, om de Belastingdienst op voorhand bij de taxatie te betrekken door een gezamenlijk taxatie aan te vragen.
Berbee Vastgoed Advies heeft kennis en ervaring met het uitvoeren van taxaties gezamenlijk met de Belastingdienst waarin u belangen worden behartigd.
Houdt u er wel rekening mee dat u bij uw beslissing om een gezamenlijke taxatie aan te vragen bij de Belastingdienst uw recht op bezwaar en beroep onherroepelijk opgeeft.