Beheer, continuïteit relatie eigenaar en huurder/pachter

Als vastgoed zo goed mogelijk moet renderen dan is daar een professionele aanpak voor nodig. Berbee Vastgoed Advies ondersteunt u graag in deze doelstelling. Bijvoorbeeld door namens u opnieuw een pachtcontract of huurovereenkomst af te sluiten.
En indien u wenst neemt Berbee Vastgoed Advies alle uitvoerende werkzaamheden van u uit handen. U plukt dan alleen nog maar de vruchten van uw vastgoed op basis van met u gemaakte afspraken. Het beste resultaat wordt gehaald als beheer is gericht op continuïteit, binding met de huurder/pachter en vermogensvorming.

Aangeboden diensten:

Berbee Vastgoed Advies kan voor beleggers onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Het voeren van het beheer door het afsluiten van solide huur- en pachtovereenkomsten, het aansturen van onderhoudswerkzaamheden, advisering bij de jaarlijkse belastingaangifte.
  • Het geven van beleggingsadviezen