(20-1-2014) LTO informeert ledenover dossier Pacht

In een volle zaal in de Alkmaarsche Poort heeft LTO Nederland afdeling Noord Holland gisteravond (19-1) haar leden geïnformeerd over de huidige stand van zaken omtrent het voornemen van staatssecretaris Dijksma om de pachtwetgeving te herzien.

De voormannen van LTO geven de leden een inzage in het proces, er is nog niets besloten is de conclusie. Maar zowel pachtonderzoeker Bruil als de vereniging van grondeigenaren willen naar een vrije aanvangsprijs voor nieuw af te sluiten reguliere pachtovereenkomsten. “Dit is een fundamentele wijziging en hiermee breekt men met de oorspronkelijke grondslag van de pacht” is een mening die uit de zaal naar voren komt. “Daarnaast is ook continuïteit van de pacht op de volgende generaties een belangrijk verworven recht wat niet zomaar mag worden opgegeven”.

Naast deze twee gevoelige onderdelen in de pachtdiscussie wordt er opgemerkt dat dergelijke aanpassingen ook ingrijpende gevolgen kan hebben op andere gebieden zoals fiscaliteiten en bedrijfsovername. Tenslotte bij een marktconforme pachtprijs wordt de verhouding marktwaarde en verpachte waarde veel kleiner. Dat gaat om veel vermogen met alle consequenties van dien.

LTO neemt de aanbevelingen van afdeling Noord Holland mee in het verdere proces.

Wordt dus vervolgd.