(12-11-2015) Stand van zaken GLB betalingsrechten en hoe in 2016 ?

Teeltjaar 2015 is voor de meeste bedrijven afgerond en 2016 komt eraan.  Hoe gaat het teeltplan eruit zien en hoe wordt er om gegaan met de GLB betalingsrechten?

Alleen agrariërs krijgen betalingsrechten toegewezen op basis van het areaal subsidiabele grond die zij in 2015 hebben opgegeven. Daar zit natuurlijk ook veel pachtgrond bij. Dit kan leiden dat er ten opzichte van het beschikbare grondareaal obv pacht en eigendom in 2016 teveel of minder betalingsrechten beschikbaar zijn dan grond.

In beide situaties laat de agrariër geld liggen. Betalingsrechten zijn verhandelbaar, dus u kunt het aantal rechten weer aan laten sluiten op het aantal subsidiabele hectares. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stelt wel enkele voorwaarden.

Op dit moment is het volgende bekend:

Betalingsrechten mogen één jaar onbenut blijven. Als een recht twee jaar achter elkaar niet benut wordt, komt het te vervallen.
De overschrijving van de rechten dient uiterlijk 31 maart 2016 bij de RVO gemeld te zijn, anders krijgt de verwerver deze rechten niet uitbetaald in 2016.
Overdracht is momenteel nog niet mogelijk: de formulieren voor overschrijving zijn nog niet klaar en de website van de RVO is nog niet klaar voor digitale overschrijving. Zodra dit mogelijk is, zal de RVO dit bekend maken.
Zowel (ver)koop als (ver)huur van rechten is mogelijk.
De (ver)koop/(ver)huur staat los van de grond. De verwerver van de rechten kan dus een andere partij zijn dan de verwerver van de grond. Dus ook (ver)huur van betalingsrechten zou los van de grond mogelijk zijn. Bij toeslagrechten was dit nog niet het geval.
Het is nog niet duidelijk of bij huur de rechten op de opgegeven einddatum automatisch terug gaan naar de eigenaar. Dit was bij toeslagrechten niet het geval.
In uitzonderlijke situaties kan het zijn dat u in een jaar helemaal geen grond in gebruik hebt en al uw betalingsrechten wilt verhuren. De RVO geeft momenteel aan dat dit mogelijk is. U moet wel een agrarisch bedrijf houden en de RVO toetst dit aan de hand van een KvK inschrijving.

Let goed op als dit bij u speelt; het kan zijn dat de voorwaarden hiervoor nog wijzigen.

Puzzel voor 2016?
Mocht u gaan schuiven met grond en/of betalingsrechten, overleg dan eerst met een adviseur. De regels betreffende het verhandelen van betalingsrechten kunnen nog aangepast worden. Daarnaast kunnen er ook gevolgen zijn voor vergroeningseisen, mestplaatsingsruimte, mestverwerking, melkveewet, etc.

Hierbij extra informatie:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland                                                                                        Gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuw GLB _ MijnRVO

Via de handige site boer&bunder kunt u de “meitelling per jaar bekijken, hieronder de link:

https://boerenbunder.nl/