(15-1-2016) Zitting Raad van State inzake Windplan Wieringermeer

De Raad van State heeft op 12/13 januari ingediende beroepen op het Rijksinpassingsplan en besluiten en vergunningen voor windpark Wieringermeer behandeld. Daarnaast ook besluiten en vergunningen voor windpark Wieringermeer. 

De Staatsraden – zoals de rechters van de Raad van State worden genoemd – stonden uitgebreid stil bij geluid en slagschaduw; ingewikkelde onderwerpen waar veel mensen zich zorgen over maken. Op 13 januari kwamen straalpaden, privaatrechtelijke belemmeringen en de verplaatsing van het zweefvliegveld aan bod.

De Staatsraden vroegen betrokkenen, indieners van beroepen, in enkele gevallen om specifieke toelichting waarna de betrokken overheden en initiatiefnemers gelegenheid kregen tot verweer of uitleg. Dat gaf zeker de indruk dat zorgvuldig te werk werd gegaan.

Naar beoordeling van Berbeevastgoedadvies speelt het volgende:

  • De door advocaat Veldman aangedragen geluidsdeskundige stelde vraagtekens bij de gehanteerde geluidswetgeving
  • Advocaat Van Eijck van Heslinga voegde daartoe de onzekerheden omtrent de handhaving daarvan
  • de windturbines bekend als ‘de bajonet’ (Ulkeweg) en de ‘extra’ plek aan de Oudelanderweg lijken ter discussie te staan.
  • Ook het feit dat de verplaatsing van het nieuwe vliegveldje in het Rijksinpassingsplan is opgenomen kwam stevig ter discussie.

Kortom voldoende zaken waarover de Raad van State een oordeel moet geven.

Vanwege de omvang en de complexiteit van de zaak, neemt de Raad van State de tijd voor de behandeling van deze zaak. De uitspraak volgt medio april/mei 2016. Natuurlijk houden wij u op de hoogte.

Windturbine