(22-9-2015) Voortgang Pachtdossier stagneert

In chronologische volgorde heeft zich het volgende afgespeeld rondom de pachtwetgeving:

Resultaat is dat de politiek het onderwerp weer terug heeft gekregen en er weinig schot in de zaak zit op dit moment. Vastgoedpro pleit voor een oplossing van het geliberaliseerd verpachten van agrarische gebouwen en aandacht voor de impact van de aanstaande fiscale wijzigingen mbt box 3 vermogen en het rendement uit het verpachten van grond.

Dossier wordt vervolgd.