(23-2-2015) Kroniek Onteigening 2014

In het tijdschrift voor bouwrecht hebben de advocaten van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn uit Den Haag de Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2014 uitgebracht. Hierin uitleg over onteigeningsjurisprudentie ontstaan in 2014 over o.a. de volgende onderwerpen:

– Hypotheekhouder derdebelanghebbende

– onteigening appartementsrechten

– stand van zaken rondom eliminatiebeginsel

– waardevermindering overblijvende

– onrendabele top investering nieuwe locatie

– schade onteigening erfdienstbaarheden

– schadeloosstelling voor de huurder

De kroniek kunt u volledig bekijken via de volgende link : Kroniek-onteigeningsjurisprudentie-2014