(20-2-2017) Interpretatie uitspraak RvSt ikv PIP Netuitbreiding Kop NH locatie Molenweg

NB. Onderstaand bericht is van informatieve aard, voor een precieze uitleg van deze casus neemt u contact op met uw eigen jurist of bijvoorbeeld met een advocaat van Geelkerken&Linskens.

Het lijkt erop dat TenneR/Reddyn het tracédeel ten oosten van de Molenweg te Middenmeer toch gaat handhaven. Het herstelbesluit van de Provincie Noord-Holland gaat in dat geval bestaan uit een uitgebreidere motivering van deze tracékeuze. De uitspraak van de Raad van State deed anders vermoeden op grond van de vernietiging van dit tracédeel, zoals eerder is gemeld op deze website.

Als men de uitspraak onder punt 53.3 en de eindbeslissingen van de Raad van State goed leest blijkt het volgende: het plandeel ter hoogte vanaf Molenweg 4 t/m 18 is vernietigd op grond van onvoldoende motivering. Provincie Noord-Holland dient uiterlijk binnen 26 weken (= voor 1 augustus 2017) een herstelbesluit te publiceren waartegen belanghebbenden wederom bezwaar en beroep tegen kunnen aantekenen (voor een precieze juridische uitleg van de procedures neemt u contact op met een jurist bijvoorbeeld Geelkerken&Linskens advocaten).

Ter volledigheid in de Uitspraak zijn tevens de volgende tracédelen en onderdelen van het bestemmingsplan vernietigd:

– Nabij woonboerderij Medemblikkersluisweg te Middenmeer

– Nabij een bedrijfswoning/manege aan de Rustenburgerweg te Heerhugowaard

– Nabij kassen/waterbassin aan de Veenhuizerweg te Heerhugowaard

– Woonerf en een bedrijfserf te Breezand.

– het aanlegvergunningenstelsel voor het aanleggen van drainage tot 1 meter diepte

Heeft de volgende voorlopige voorziening getroffen:

– het aanlegvergunningenstelsel blijft van toepassing voor werken vanaf 0,8 meter en dieper en voor drainage vanaf 1 meter en dieper.

– het vergunningenstelsel is uitsluitend van toepassing op de ZRO strookbreedte (7 meter bij open ontgraving en 11 meter breedte bij een boring) daarbuiten niet.

Deze voorlopige voorziening vervalt bij het onherroepelijk worden van het PIP Netuitbreiding Kop NH.

BerbeeVastgoedadvies is benieuwd naar de verdere gang van zaken, dus wordt vervolgd.