Aan- en verkoopbegeleiding

Aankoopbegeleiding voor u als consument of ondernemer:

Bent u op zoek naar vastgoed in de kop van Noord Holland maar staat er niets te koop dat voldoet aan uw wensen? Of staat er wel een object te koop wat uw interesse heeft, maar bent u onzeker over marktwaarde of eigenschappen? Dan is Berbee Vastgoed Advies graag uw gesprekspartner. Door kennis, ervaring en contacten in het vastgoed verbreedt Berbee Vastgoed Advies graag uw gezichtsveld. Indien u dat wenst kan Berbee Vastgoed Advies gericht op zoek gaan naar een object. Of als het object gevonden is, namens u de onderhandelingen voeren zodat er een scherp en gericht aankooptraject wordt gevoerd zonder dat u hier veel spanningen van ondervindt.

Aankoopbegeleiding voor u als belegger:

Wilt u investeren in bijvoorbeeld landbouwgrond, recreatieobject of bedrijfspand dan is Berbee Vastgoed Advies graag uw (vaste) gesprekspartner. Naast kennis van de markt heeft Berbee Vastgoed Advies goede contacten om voor u op een professionele wijze investeringsvoorstellen te doen in vastgoed met een verantwoord rendement.
Hierbij kunt u denken aan:

 • Agrarische gronden met een rendement van 2 tot 6% op basis van de nieuwe liberale pachtregels zonder voorkeursrecht en pachtprijsbeperkingen.
 • Courante (recreatie)woningen met een goede verhouding tussen de aankoopsom en huuropbrengst (3 tot 10% bruto rendement).
 • Bedrijfspanden met een lopend huurcontract kunnen resulteren in een bruto aanvangsrendement van meer dan 10%.
 • Ontwikkelingslocaties op A1 locaties waar samen met u een investeringsvoorstel wordt berekend op basis van de ontwikkelingsexploitatie waarin een goede vergoeding is opgenomen voor rente en risico.

Aankoopbegeleiding door Berbee Vastgoed Advies vindt plaat op basis van ‘No cure No Pay’. Vooraf wordt er met u wel een onkostenvergoeding overeengekomen.

Verkoopbegeleiding van uw landelijke, recreatief of bedrijfsmatig vastgoed

Als u overweegt vastgoed van uw onderneming te verkopen dan is Berbee Vastgoed Advies graag uw partner. Door een goed afgestemd verkoopplan en een actieve opstelling komt Berbee Vastgoed Advies samen met u tot het hoogst haalbare nettoresultaat. Dit resultaat wordt gehaald door een goede onderhandelingsstrategie, kennis van de markt, vooraf goede fiscale afstemming (in samenspraak met u en uw accountant) en door voldoende aandacht te besteden aan alle bijkomende afspraken. Het totale verkoopplan wordt bepaald in overleg met u en uw accountant. Tijdens het proces wordt u voortdurend geïnformeerd over de voortgang.

Welke dienstverlening kunt u verwachten

Berbee Vastgoed Advies verricht voor u onder meer de volgende werkzaamheden:

 • Vrijblijvend (vertrouwelijk) oriëntatiegesprek.
 • Taxatie van het object met vaststelling van de bied- of vraagprijs en de laatprijs.
 • Overleg met uw accountant en financier.
 • Bepalen van de meest optimale verkoopwijze (onderhands, inschrijving of openbare veiling).
 • Opstellen brochure, plaatsing op www.berbeevastgoedadvies.nl en eventuele overige media zoals Funda.
 • Actief op zoek naar kopers.
 • Begeleiding bij bezichtiging van het object.
 • Onderhandelingen voeren.
 • Koopovereenkomst schriftelijk opstellen en sluiten.
 • Begeleiding van de juridische en feitelijke levering via de notaris.

Verkoop van een bedrijf in “going concern” (recreatie bedrijven):

Het verkopen van een bedrijf als “going concern” is een complexe zaak. Hierbij spelen vragen op het gebied van organisatie, personeel, financiën, fiscaliteiten, maar ook van persoonlijke aard een rol. Ook moet tijdens het verkooptraject de ondernemer doorgaan alsof hij niet verkoopt. Immers een koper neemt de onderneming “going-concern” over en betaald meer voor een (goed) lopende onderneming.

Van groot belang is dat u zich realiseert dat het niet alleen onroerend goed is dat u verkoopt, maar een complete onderneming inclusief bedrijfsinventaris en goodwill. Ook spelen zaken als de verrekening van kosten, opbrengsten, etc. een rol. Wat wilt u precies verkopen? Kiest u voor de verkoop van de materiële vaste activa of voor een aandelenoverdracht?  Berbee Vastgoed Advies begeleidt u graag bij dit verkoopproces.

Van belang is dat er actief gezocht wordt naar een geschikte koper. Ook wordt er goed gelet op het feit of een koper voldoende kapitaal heeft om uw bedrijf over te nemen.

Graag informeert Berbee Vastgoed Advies u in een persoonlijk gesprek over zijn werkwijze en tarieven. Er kan voor u een offerte op maat worden gemaakt. Bij een geslaagde transactie wordt er courtage berekend over het verkoop- of aankoopbedrag. U bent achteraf geen intrekkingskosten verschuldigd, indien uw bedrijf eventueel niet verkocht wordt.

Vanwege het feit dat de verkoop van een landelijk, recreatief of bedrijfsmatig vastgoed een complexe zaak is, doet Berbee Vastgoed Advies zijn huiswerk vooraf grondig. In overleg met u wordt er een eenvoudige of indien gewenst een zeer uitgebreide verkoopbrochure samengesteld, waarin alle belangrijke zaken opgenomen zijn. In ieder geval moet alle informatie over het te verkopen object vooraf voor een eventuele gegadigde beschikbaar zijn (en niet pas achteraf). Vanwege dit uitgebreide voorwerk bent u vooraf een bedrag verschuldigd aan opstartkosten. De verdere verkoop vindt vervolgens plaats op basis van ‘No Cure, No Pay’.

Bel gerust voor een vrijblijvend gesprek met André Berbée op telefoonnummer: 06-31577232.