(18-12-2016) Uitwerking exoneratiebeding taxatierapport taxateur

Exoneratiebeding in taxatierapport van makelaar

Gerechtshof Amsterdam heeft bepaald dat een exoneratiebeding in een taxatierapport derdenwerking kan hebben tegen een financier. Hierbij is van belang dat het taxatierapport niet in opdracht van deze financier is opgesteld. (19-08-2016)