(13-1-2015) BerbeeVastgoedAdvies volgt cursus VGP “PTA richtlijnen”

BerbeeVastgoedAdvies is 2014 goed afgesloten door het volgen van de cursus ’taxeren volgens PTA-richtlijnen’ georganiseerd door de brancheorganisatie VastgoedPro.

VastgoedPro verstrekt haar leden die deze cursus met goed resultaat heeft gevolg een certificaat. Daarnaast is door VastgoedPro ter beschikking gesteld, de volgende standaarddocumenten:

– Bevestigingsbrief taxatie;

– Opdrachtbevestiging;

– Protocol taxatierapport;

– Richtlijnen PTA (good practices)

In de loop van het voorjaar komt VastgoedPro met een opleidingstraject voor haar leden tot het verkrijgen van de REV titel. (Recognised European Valuer)