(9-2-2015) Omzetbelasting: VERLENGING tot 1 juli 2015 van verlaagd btw-tarief op arbeidskosten renovatie/herstel woningen

Het verlaagde btw-tarief (6%) (gelding vanaf 1 maart 2013) voor renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaren, is verlengd tot en met 30 juni 2015.

Waarop van toepassing:

Dit verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. Hieronder vallen werkzaamheden aan (delen) van de woning:

 • vernieuwen
 • vergroten
 • herstellen/vervangen
 • onderhouden

Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Bepalen van de verhouding kosten Arbeid en Materiaal 

De verhouding tussen de kosten materialen en arbeid wordt vastgesteld door de ondernemer die de dienst verricht. Indien één vergoeding in rekening wordt gebracht zonder splitsing, dan dient voor de splitsing tussen de arbeid en de materialen aangesloten te worden bij de marktwaardemethode. Dit doet men op basis van de vergelijkingsmethode van soortgelijke prestaties op de markt. Is dat niet mogelijk dan moet worden gesplitst op basis van de kostprijs. Overheadkosten mogen naar evenredigheid over de arbeid en de materialen worden verdeeld.

Voorbeeld:

 • arbeidsuren =                      € 15.000
 • materialen =                        €    5.000
 • arbeid en materiaal =        €  20.000
 • overheadkosten =               €    2.000
 • aanneemsom excl. btw =  €   22.000

Toerekenen overheadkosten:

 • overheadkosten arbeid = (15/20 x 2.000) =   € 1.500
 • overheadkosten materiaal= (5/20 x 2.000) = €   500

De btw bedraagt: 

 • Arbeidskosten (15.000 + 1.500) x 6% = €   990
 • Materiaalkosten (5.000 + 500) x 21% = € 1.155

Aanneemsom incl. btw = € 24.145 (gemiddeld 9,75% btw)

Moment van tariefbepaling

Bepalend is het moment waarop de dienst wordt afgerond. Het verlaagde tarief is alleen van toepassing als de dienst is afgerond vóór 1 juli 2015.

Specifieke goedkeuringen  voor het verlaagde tarief is nodig bij o.a.:

 • ontwerpen en vervaardigen van bouwtekeningen door architecten e.a. onder voorwaarde dat zij de renovatie van de woning begeleiden.
 • arbeidskosten van hoveniers voor het aanleggen en onderhouden van tuinen.