(14-6-2017) Voordracht definitieve aanpassing PIP Netuitbreiding Kop NH

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 23 mei het herstelbesluit PIP Netuitbreiding Kop NH bij Provinciale Staten ingediend. Dit herstelbesluit is door de Raad van State aan de Provincie NH opgedragen op grond van haar uitspraak d.d. 1 februari 2017.

Een aantal zaken worden hersteld; de meest ingrijpende vernietiging door de RvSt ter plaatse van de Molenweg in de Wieringermeer wordt toch door de Provincie NH gehandhaafd op grond van een uitgebreidere motivering. Wanneer het herstelbesluit in de vergadering van Provinciale Staten wordt ingebracht is nog niet duidelijk, maar dat zal niet lang op zich laten wachten.

Voor relevante stukken klik op de onderstaande links:

Brief GS aan PS Netuitbreiding Kop van Noord-Holland

PNH2017-02 V4 PIP Netuitbreiding

Statenvoordracht en besluit netuitbreiding Kop van Noord-Holland (1)