Berbee Vastgoed Advies

Berbee Vastgoed Advies is deskundig en ervaren op het gebied van landelijk en bedrijfsmatig vastgoed.

De dienstverlening bestaat onder andere uit de volgende werkzaamheden:

 • Taxaties (IVS/EVS/ aanbevelingen PTA)
 • Planschade beoordeling (risicoanalyse)
 • Waardering ikv Grondexploitaties 
 • Herbestemming en gebiedsontwikkeling
 • Huur/Pacht/Opstal-overeenkomsten
 • Schadeloosstelling ikv minnelijke onteigening
 • Schadeloosstelling ikv BelemmeringenwetPrivaatrecht

Tevens kunt u een beroep doen op BerbeeVastgoedAdvies voor behartiging van uw commerciële belangen bij aan- en verkoop van bedrijfsmatig vastgoed:

 • Agrarisch vastgoed
 • Bedrijfsmatig vastgoed
 • Recreatief bedrijfsmatig vastgoed
 • (Project)ontwikkelingslocaties

Op basis van een goed netwerk is BerbeeVastgoedAdvies graag een toegevoegde waarde in uw verkoopproces.

Berbee Vastgoed Advies levert graag een bijdrage aan uw doelstellingen.

Telefoon kantoor: 0223 – 693 653 

E-mail: info@berbeevastgoedadvies.nl

Postadres: Boterzwin 2309, 1788 WN Julianadorp

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08:30 – 17:00

Wij houden ons aan de RIVM-richtlijnen in verband met het coronavirus en hebben hiervoor op kantoor en bij onze werkzaamheden maatregelen getroffen. 
NIEUWS

>