(31-10-2017) Pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden (voor bouw- en grasland) ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 zijn de nieuwe pachtnormen van kracht.

Op zich zijn de dalingen geen verrassing. De normen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde bedrijfsresultaten de afgelopen vijf jaar. De slechte resultaten in de melkveehouderij in 2015 zijn nu dus meegenomen, terwijl het jaar 2010 (met gemiddelde bedrijfsresultaten) uit de berekening is weggevallen. Voor de akkerbouw valt een zeer goed jaar (2010) voor het inkomen weg en komt er een gemiddeld inkomensjaar (2015) bij.

Opvallend is trouwens de regionorm voor tuinland. In Westelijk Holland stijgt deze met 2%, in de rest van Nederland met maar liefst 58%. Hier was 2010 juist een slecht jaar en 2015 een goed jaar.

U vindt de nieuwe pachtnormen Pachtnormen_2017.