Uw Adviseur

De dienstverlening van Berbee Vastgoed Advies wordt volledig verricht door André Berbée, Register Taxateur Landelijk en Bedrijfsmatig Vastgoed en gediplomeerd WOZ-adviseur.  Tevens in het bezit van Assurantiebemiddeling B, het vakdiploma MBA (Bedrijfsadministratie), het certificaat Module Business Valuation (RAB BV) van het opleidingstraject tot Register Adviseur Bedrijfsopvolging. Bij GEOPLAN zijn de certificaten Onteigening en Planschade/Nadeelcompensatie gehaald.

André Berbée is al vanaf 1995 werkzaam als vastgoed adviseur/taxateur. Dit in eerste instantie met name ten behoeve van landelijk gelegen vastgoed. De laatste jaren heb ik ook geregeld projecten binnen de bebouwde kom geadviseerd. Integriteit en het creëren van een toegevoegde waarde staan bij mijn dienstverlening voorop.

Ik sta ingeschreven in het ‘Nederlands Register Vastgoed Taxateurs’ (NRVT) onder nummer RT676572625 als erkend en gecertificeerd taxateur voor de volgende vakonderdelen:

  • Register Taxateur Landelijk Vastgoed, registratienummer LV01.1501.1412 (geldig t/m 31-12-2022) 
  • Register Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed, registratienummer BV02.131.237 (geldig t/m 31-12-2022)
  • Wet Waardering Onroerende zaken (WOZ), registratienummer WOZ02.131.1381 (geldig t/m 31-12-2022)
  • bewijs_van_registratie_RT676572625

Het NRVT is een branchebreed platform voor de registratie en certificatie van taxateurs in onroerende zaken. Alle geregistreerden moeten voldoen aan hoge opleidingseisen. Wanneer een taxateur eenmaal gecertificeerd is bij de NRVT, dan moet deze door bijscholing zijn of haar kennis op peil houden. Gecertificeerde kan periodiek worden onafhankelijk getoetst, waarbij een taxateur aantoonbaar blijvend over de benodigde vaktechnische bekwaamheden moet te beschikken. Meer informatie over het NRVT kunt u vinden via de link: www.nrvt.nl

BerbeeVastgoedAdvies is lid Vastgoedpro onder nummer 16075. VastgoedPRO is een beroepsvereniging voor vastgoedprofessionals, zoals makelaars en taxateurs en heeft ruim 800 aangesloten leden. VastgoedPRO richt zich als beroepsvereniging vooral op het vakgebied van de makelaar en de taxateur en dus niet op de branche als geheel. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevoordeling en het faciliteren van de leden bij hun beroep als makelaar en/of taxateur. BerbeeVastgoedAdvies heeft zich aangesloten bij de kennisplatforms bedrijfsmatig- en agrarisch vastgoed van VastgoedPro. Meer informatie kunt u vinden via de link: www.vastgoedpro.nl

Toetredingsvoorwaarden: de aangesloten leden dienen gecertificeerd zijn door minimaal één van de certificeringsinstituten in Nederland (VastgoedCert of SCVM) dan wel gediplomeerd zijn. In alle gevallen moet men deelnemen aan een programma voor permanente educatie. Daarnaast is VastgoedPRO aangesloten bij de Geschillencommissie en zijn de leden verplicht om een beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering te hebben.

Berbee Vastgoed Advies is tevens lid van de Vereniging Voor OnteigeningsRecht (VVOR). Deze Vereniging is opgericht om de kennisuitwisseling tussen specialisten op het gebied van onteigening en publiekrechtelijke schadeloosstelling te bevorderen. Om het kennisniveau van haar leden en de onderlinge uitwisseling van die kennis te vergroten worden seminars en symposia georganiseerd. Meer informatie vindt u op: www.vvor.info/

Berbee Vastgoed Advies is er van overtuigt met zijn kennis en ervaring u van dienst te kunnen zijn in de begeleiding van uw vragen en behoeften met betrekking tot (uw) landelijk, bedrijfsmatig of recreatief vastgoed in de kop van Noord Holland.

Bel voor een vrijblijvende afspraak: 0223-693653 of mail: info@berbeevastgoedadvies.nl

Met vriendelijke groeten,

André Berbée