(2-2-2017) Uitspraak Raad van State PIP Netuitbreiding Kop van Noord Holland

De Raad van State heeft op 1 februari uitspraak gedaan inzake de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland.

In de uitspraak zijn een aantal beroepsgronden van grondeigenaren tegen het PIP toegewezen. Samengevat houden deze in:

  • vernietigverklaring van het aanlegvergunningenstelsel
  • verlegging van het tracédeel ter hoogte van de Molenweg te Middenmeer
  • diverse kleine verleggingen van het tracé bij woon- en bedrijfserven.

De uitspraak kunt u zelf inzien door het aanklikken van de volgende link:

Uitspraak 201603535_1_R6 _ Raad van State

Berbeevastgoedadvies heeft de appellanten aan de Molenweg (nr. 4, 8, 12 en 18) geïnventariseerd en verwacht op grond van hun gelijk een verlegging van het tracé ongeveer zoals aangegeven in het navolgende kaartje.

U KUNT HIERAAN GEEN RECHTEN ONTLENEN!

BP verbeelding met verwachte aanpassing gemarkeerd

De Provincie Noord Holland dient binnen 26 weken een nieuw tracé voorstel openbaar te maken. Tegen dit nieuwe voorstel kan men op gebruikelijke wijze bezwaar en beroep indienen.

Wordt dus vervolgd.