(8-3) WOZ-aanslag ontvangen, is bezwaar maken verstandig?

U heeft de aanslag WOZ 2014 onlangs ontvangen. In de media komt het onderwerp bezwaar maken veelvuldig aan de orde. 1. Is het verstandig en 2. hoe te ga je te werk?

1. Of het specifiek voor u zin heeft om bezwaar te maken is afhankelijk van het belang die de WOZ-waarde voor u heeft en of het reëel is een lagere waarde te verkrijgen door het bezwaar. Een voorbeeld wat voor invloed een verlaging van de WOZ-waarde kan hebben ziet u in het volgende voorbeeld: Rekenvoorbeeld van de financiële effecten van een lagere WOZ BVA2014

2. U kunt zelf een bezwaarschrift opstellen, hiervoor verwijs ik naar de bijgevoegde voorbeelden inclusief toelichting die u kunt DOWNLOADEN:

BEZWAARWOZ2014 BOG LEEG  (voor woningen en bedrijfsmatig vastgoed)

BEZWAARWOZ2014 AOG LEEG (voor agrarisch vastgoed)

U kunt ook gratis bezwaar maken via de zogenaamde WOZ-bezwaarfabrieken. Zij maken op basis van No Cure Na Pay gratis pro-forma bezwaar voor u en strijken bij toekenning de wettelijke onkostenvergoeding op (voor toelichting klikt u op: 7.15 Awb onkostenvergoeding bij bezwaar) U heeft dan minder werk aan het bezwaar maken, maar u geeft u belangen wel uit handen. Hieronder vindt u een link naar Previcus Vastgoed, één van de grotere professionele WOZ-bezwaarmakers.

Previcum afb Maak gratis bezwaar

De WOZ waarde wordt gebruikt voor:

– eigen woningforfait

– afschrijvingsmogelijkheden van bedrijfsmatig vastgoed

– vermogensvaststelling bij erfrecht en schenking

– overige heffingen

Voor een toelichting bel of mail met BerbeeVastgoedAdvies