(26-11-2014) Belang LTO-Gasunie normen stijgt

De toepassing van de LTO-Gasunie normen vindt al jaren plaats bij het bepalen van de schadevergoeding aan agrariërs waar een (gas)leidingtracé wordt aangebracht zonder dat er onteigening van de gronden plaatsvindt. Het lijkt er nu op dat bijvoorbeeld ook TenneT bij de bepaling van de schaden voor de eigenaren van de gronden en opstallen onder het tracé van de hoogspanningslijn bekend als de Noordboog 380 KV deze richtlijnen gaat aanhouden voor zowel de agrarische gronden en bedrijfserven als de woonerven en ander bedrijfsmatig vastgoed. De praktijk zal uitmaken of eigenaren hiermee akkoord gaan.

Ter uwer informatie de volgende informatie (klikt u op de link):

– LTO-Gasunie normen 2014

– toelichting gewassenschade

– Begeleidende brief Normen 2014

– Procedure omschrijving Gasunie

– Voorbeeld overeenkomst zakelijk recht

– Algemene voorwaarden leidingen januari 2014

– Bijbetalingregeling gewassentarieven

– Gedragscode januari 2014

– brochure landeigenaar Gasunie 2007

Berbeevastgoedadvies heeft voor een goede berekening van de schadeloosstelling een eigen berekeningsblad ontwikkeld. Een voorbeeld in Pdf hiervan kunt u inzien via de navolgende link: Vb Schadeloosstelling Gedoogplicht LTO-Gasunie NORMEN BVA