(24-6-2014) BerbeeVastgoedAdvies volgt Module Business Valuation van Masteropleiding Register Adviseur Bedrijfsopvolging

In deze opleiding is ter sprake gekomen het waarderen van een onderneming vanuit de balans en de kasstromen. Hierbij worden de afschrijvingen en rentekosten ‘omgezet’ naar noodzakelijke investeringen en disconteringsvoet voor het benodigde vermogen. De vrije liquide middelen in het werkkapitaal worden geëlimineerd (indien reëel wordt er rekening gehouden met een redelijke vergoeding voor de ondernemer en Belasting vóór de uitkering van een vergoeding aan de vermogensverstrekkers, bijv. Vpb). Tenslotte wordt het Belastingvoordeel bij het toepassen van vreemd vermogen gekwantificeerd en bij de waarde opgeteld.

De masteropleiding werd gegeven door Avans+. Voor bekende met deze materie, de volgende waarderingen zijn concreet in theorie en Excel behandeld:

– APV = Adjusted Present Value (Vrije kasstromen tegen Disconteringsvoet + belastingvoordeel Vreemd Vermogen)

– Wacc = Weight average cost of capital (Vrije kasstromen tegen aangepaste disconteringsvoet)

-Ctq = Cast to Equity (waardering vanuit Cash Flow van het Eigen vermogen)