(1-4-2015) Provinciaal Inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland

De provincie Noord Holland heeft namens de initiatiefnemers TenneT en Liander, verenigd als Reddyn het Inpassingsplan “Netuitbreiding Kop van Noord Holland”  ter inzage gelegd. De uitbreiding vindt zijn grondslag in het windplan Wieringermeer en de Microsoft unit in de Wieringermeer, maar ook het bestaande netwerk wordt hiermee meer solide. Het plan is omvangrijk en heeft in sommige gevallen aanzienlijke consequenties (met name bij de trafostations). Voor grond eigenaren bestaat het proces uit drie delen:

– vaststelling bestemmingsplan (Publiekrechtelijke deel)

– vaststelling gedoogplicht voor de (Privaatrechtelijke deel en beschikking tot het aanleggen van het werk)

– schadeloosstelling

Voor meer uitleg klik op de navolgende link: PRESENTATIE AJBERBEE 2015 GEDOOGPLICHT OPENBAAR

UITERLIJK TOT EN MET 7 APRIL KUNT U EEN ZIENSWIJZE INDIENEN

Voor meer informatie en het indienen van een digitale zienswijze klik op navolgende link: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Beleid/Netuitbreiding-Kop-van-NoordHolland.htm