(31-10) Informatieavond Windplan Wieringermeer

Samen met een relatie heeft BerbeeVastgoedAdvies de informatieavond voor het Windpark Wieringermeer bezocht. Het plan bevindt zich in een stroomversnelling: het Rijksinpassingsplan (bestemmigsplan) is aanstaande en aan de MER wordt gewerkt. Het structuurplan (voorloper bestemmingsplan) is al concreet. Achter de schermen heeft de energiemaatschappij de meeste contracten al rond en is het collectief van de bestaande windmolens op de goede weg naar overeenstemming in het kader van hun bestaande rechten. Ook de planologische inpassing lijkt geen onoverkomelijke zaken op te leveren. BerbeeVastgoedAdvies volgt de zaak met interesse. BerbeeVastgoedAdvies is in het voorjaar van 2012 intensief betrokken geweest bij de planologische inpassing van de 380-kV- hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk wat als een vergelijkbaar project kan worden aangemerkt.

Link windpark: www.windparkwieringermeer.nl