Overige dienstverlening

Berbee Vastgoed Advies is beschikbaar als gesprekspartner en verleent dienstverlening in een breed spectrum van onderwerpen die betrekking kunnen hebben op vastgoed dat u in eigendom heeft, huurt of pacht. U kunt daarbij denken aan:

  • Wet voorkeursrecht gemeente (WVG)
  • Beoordeling bestemmingsplanwijziging door gemeenten
  • WOZ-beschikking
  • Structuurvisie Provincie
  • Waddenfonds
  • Waterschap
  • Geschillen naburige percelen