Planschade

Met planschade kunt u op twee manieren te maken krijgen:

  1. U verwacht planschade
  2. In verband met een uitbreidingsplan van uw onderneming of een ontwikkelingsplan wilt u de risico’s op mogelijke planschade voor de omgeving in kaart brengen

1. U verwacht planschade

Door een planologische wijziging in de directe omgeving van uw woning of bedrijf kunnen er nadelige gevolgen ontstaan. Dit kan invloed hebben op de marktwaarde van uw vastgoed of leiden tot een beperking van uw onderneming. Dit noemt men planschade. Berbee Vastgoed Advies heeft kennis en ervaring om u hierin deskundig te adviseren. Een goed voorbeeld van planschade is een nieuw bestemmingsplan dat mogelijk maakt dat er achter een woning met vrij uitzicht een appartementencomplex wordt gebouwd. Er is dan een kans op schade door vermindering van uitzicht en privacy.

Bij een planologische wijziging die planschade tot gevolg kan hebben moet u denken aan:

  • Nieuw bestemmingsplan voor een verbreding van een weg
  • Toekenning van een wijzigingsbevoegdheid in een bestaand bestemmingsplan
  • Het verlenen of aanhouden van een omgevingsvergunning voor een bedrijf
  • Een bepaling in een provinciale verordening (bijvoorbeeld het uitsluiten van windmolens)

Wettelijk is planschade geregeld vanaf artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening. Hierin is omschreven dat planschade voor een tegemoetkoming in aanmerking kan komen, dat is dus niet zeker. Zo wordt schade dat u ergens anders kunt verhalen niet vergoed. Houdt u er ook rekening mee dat er een eigen risico geldt van 2% tenzij het uw object direct in zijn gebruiksmogelijkheden beperkt.

Wie komt in aanmerking voor planschade?

Een ieder die eigenaar of gebruiker is van een woning of bedrijf. In de praktijk blijkt echter dat een huurder of pachter slechts beperkt recht heeft op planschade.

2. U wilt mogelijke planschade voor de omgeving door uw uitbreidingsplannen in kaart brengen

Als u concrete plannen heeft om uw onderneming uit te breiden en gaat dit gepaard met een planologische wijziging dan kan het verstandig zijn om de risico’s op planschade op voorhand te onderzoeken. Dit is van toepassing indien de gemeente u bij de goedkeuring van het bestemmingsplan of omgevingsvergunning heeft veroordeeld tot het vergoeden van planschade. Ook bij nieuwbouwplannen komt het vaak voor dat de gemeente het risico op planschade overdraagt aan de initiatiefnemer van het plan. Het risico op planschade wordt vastgelegd in een planschade risicoanalyse. Berbee Vastgoed Advies heeft kennis en ervaring in het opstellen van planschade risicoanalyses.

Heeft u vragen over planschade neemt u dan vrijblijvend contact op met André Berbée 06-31577232