Het bedrijf

Berbee Vastgoed Advies, opgericht in 2013 wordt vertegenwoordigd door André Berbée. Berbee Vastgoed Advies legt zich toe op vakkundige dienstverlening met betrekking tot al het landelijk, recreatief en bedrijfsmatig vastgoed in de kop van Noord Holland. Of het nu gaat om vastgoed met een agrarische bestemming of recreatie, wonen of bedrijven. Berbee Vastgoed Advies heeft de juiste kennis en ervaring.
Berbee Vastgoed Advies heeft als doelstelling u vakkundig te begeleiden bij aan- of verkoop, het verrichten van taxaties en u bij te staan in alle juridische zaken met betrekking tot Landelijk, recreatief en bedrijfsmatig vastgoed.

De dienstverlening:

Berbee Vastgoed Advies levert haar dienstverlening in de volgende categorieën:

  • Agrarisch: agrarische bedrijfserven, percelen grond
  • Recreatie: campings, Bungalowparken, maneges, outdoor bedrijven, sport- en recreatiecomplexen, jachthavens
  • Wonen: landelijk gelegen erven met voornamelijk een woonfunctie al dan niet met een woonbestemming
  • Overige: bedrijfsmatig vastgoed zoals, loodsen, kantoren, werkplaatsen etc.

Berbee Vastgoed Advies levert dienstverlening in de vorm van:

  • Taxaties
  • Aan- en verkoopbegeleiding
  • Begeleiding minnelijke onteigening
  • Planschade
  • Beheer, continuïteit relatie tussen eigenaar en gebruiker
  • Herbestemming en functiewijziging

Daarnaast kunt u een beroep doen op dienstverlening van Berbee Vastgoed Advies in een breed spectrum van zaken. Bijvoorbeeld: pacht, erfpacht, verhuur, WOZ-beschikking, fiscaal vastgoed advies, bemiddeling geschillen, vastgoedexploitaties.

Contactgegevens:
Berbee Vastgoed Advies
Boterzwin 2309
1788 WN Julianadorp
Tel: 0223-693653
E-mail: info@berbeevastgoedadvies.nl
KvK nummer: 53915852

Bel gerust voor advies of een vrijblijvende afspraak.