(29-7-2015) Melkveehouders hebben zorgen voor onzekerheid fosfaatwetgeving

Staatssecretaris Dijksma heeft nog geen duidelijkheid gegeven voor het ‘oplossen’ van de regulering van de fosfaatdepositie in Nederland door de Veehouderij. De moeilijkheid is om het totale fosfaatplafond met een goede regeling te verdelen over de grond/bedrijven in Nederland. In de brief aan de tweede kamer van 2 juli geeft zij wel een kader aan waarin men denkt.

Per heden wordt de fosfaatdepositie geregeld door de bestaande maximale depositie per hectare voor grasland en akkerbouwland. Echter de Staatssecretaris is nu bezig met een extra regeling per bedrijf. De fosfaatproductie kan verbonden worden aan:

1. aantal dieren (dierrechten)

2. fosfaatproductie (fosfaatrechten)

3. productiemelk (nieuwe vorm van melkquotum)

Een dergelijke regeling zal belangrijke consequenties hebben de sector.

Via de onderstaande link het nieuwsitem dat de NOS over dit onderwerp heeft gemaakt:

NOS: Melkveehouders in problemen