Gegevens uit het Kadaster opvragen via Berbee Vastgoed Advies

Wilt u graag gegevens uit het Kadaster raadplegen? Bijvoorbeeld: Hoe loopt nu precies de kadastrale grens met het naburige erf/perceel grond? Berbee Vastgoed Advies biedt u de mogelijkheid om de gegevens zonder veel moeite op te vragen.

Kadastrale informatie

Het Kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin wordt het eigendom van onroerende goederen zoals gronden, huizen en fabrieken bijgehouden. U kunt de volgende kadastrale gegevens direct opvragen:

 • Kadastraal bericht
 • Hypothecair bericht
 • Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart
 • Akten van overdracht en vestiging van rechten
 • Uitmeetgegevens kadastrale grens
 • Aan- en verkoopprijzen van woningen in uw buurt

De registers van het Kadaster zijn openbaar. Iedereen kan, tegen betaling, de registers raadplegen. Het is mogelijk om via Berbee Vastgoed Advies rechtstreeks kadastrale gegevens te verkrijgen. Dit mag omdat de kadastrale gegevens openbaar zijn (voor iedereen beschikbaar) en omdat Berbee Vastgoed Advies de mogelijkheid heeft om via het internet de gegevens rechtstreeks bij het Kadaster op te vragen. Voor u heeft dit de volgende voordelen:

 • U hoeft niet naar het Kadaster om de gegevens op te halen
 • De op te vragen kadastrale gegevens zijn snel leverbaar
 • U kunt zelf niet rechtstreeks via internet de gegevens opvragen

Kosten

Voor elke verstrekking van een kadastraal gegeven moet Berbee Vastgoed Advies een vastgesteld bedrag betalen aan het Kadaster conform de regeling Tarieven Kadaster. Klik hier voor inzage in de tarieflijst kadaster 2016.
Dit bedrag wordt verhoogd met een vast bedrag voor de tijd die Berbee Vastgoed Advies nodig heeft om de gegevens op te vragen. Dit bedrag bedraagt € 12,10 (= incl. 21%btw) per aanvraag (mogen dus meerdere kadastrale percelen zijn). U ontvangt de gegevens binnen een paar dagen via uw mail.

Aanvraag kadaster plaatsen

  Naam organisatie (indien van toepassing)

  Naam contactpersoon

  (Rechtstreeks) telefoonnummer

  E-mailadres

  Wilt u benaderd worden via:

  telefoone-mail

  U wilt de volgende kadastrale gegevens raadplegen:

  kadastraal uittreksel (tenaamstelling en kavelgrootte)Kadastrale kaartKadastraal uittreksel en kaartEigendomsakteVeldwerk (uitmeetgegevens)Akte vestiging zakelijk rechtAkte vestiging erfpachtAkte wijziging erfpachtAnders, nl

  Adres of locatiegegevens en toelichting


  U wordt binnen 2 werkdagen gebeld of gemaild door Berbee Vastgoed Advies voor een prijsopgave en eventuele vragen.

  Klik hier voor onze Privacy Policy.