Blog Archives

Taxatie inbrengwaarde Exploitatieplan

Voor de gemeente Zevenaar heeft Berbee Vastgoed Advies in samenwerking met de Grontmij een taxatie verricht van circa 65 hectare terrein ten behoeve van het bepalen van de inbrengwaarde voor een wettelijke Grondexploitatie behorende bij het bestemmingsplan bedrijventerrein 7Poort. (2013) De exploitatie betrof een transformatiegebied van agrarische landbouwgrond naar bedrijventerrein. De waardering is uitgevoerd conform de
Lees verder

Planschaderisicoanalyse Glasparel

Namens een private opdrachtgever heeft Berbee Vastgoed Advies in samenwerking met de Grontmij Alkmaar een planschaderisicoanalyse opgesteld van een grootschalige gebiedsontwikkeling van een landbouwgebied naar een gebied voor Agribusiness/Glastuinbouw/logistieke bedrijvigheid en woonlocatie. (2013) De werkzaamheden betroffen het volledig in kaart brengen van de risico's op mogelijke planschade als gevolg van een aanzienlijke verruiming van het bouwvolume
Lees verder

Bemiddeld verkoop boerderij

Bemiddeld bij de verkoop van een erf met opstallen met recreatiebestemming gelegen in het recreatieschap Geestmerambacht (2011) Namens de eigenaar bemiddeld in de verkoop van een erf met opstallen met een recreatiebestemming. Inclusief de onderhandelingen ten behoeve van het vrijmaken van de zittende huurders.
Lees verder