About: smeders

Recent Posts by smeders

Provincie Noord Holland is op dit moment bezig met het vaststellen van het “DNA” van de kustplaatsen in Noord-Holland.

Om de ambities uit de structuurvisie van de provincie Noord Holland in het kader van het versterken van de kustplaatsen waar te maken loopt op dit moment het proces van het in kaart brengen van de verschillende kustplaatsen. Daarnaast heeft de Provincie Noord Holland een traject in gezet in het kader van natuurdoelstellingen als verlengstuk
Lees verder

Atelier “Natuur in de kop” van provincie Noord Holland nog geen wondermiddel

Vanwege de financiële risico’s en het geringe effect willen B. en W. van erfpacht geen vaste prik maken.
De start van Berbee vasgoed advies wordt uiteraard gevierd.

Recent Comments by smeders

    No comments by smeders yet.