Planschaderisicoanalyse Glasparel

Namens een private opdrachtgever heeft Berbee Vastgoed Advies in samenwerking met de Grontmij Alkmaar een planschaderisicoanalyse opgesteld van een grootschalige gebiedsontwikkeling van een landbouwgebied naar een gebied voor Agribusiness/Glastuinbouw/logistieke bedrijvigheid en woonlocatie. (2013)

De werkzaamheden betroffen het volledig in kaart brengen van de risico’s op mogelijke planschade als gevolg van een aanzienlijke verruiming van het bouwvolume en wijziging van het gebruik door een ambitieuze gebiedsontwikkeling. De ontwikkeling is bekend als de ‘Glasparel’ gelegen nabij Waddinxveen.