Taxatie inbrengwaarde Exploitatieplan

Voor de gemeente Zevenaar heeft Berbee Vastgoed Advies in samenwerking met de Grontmij een taxatie verricht van circa 65 hectare terrein ten behoeve van het bepalen van de inbrengwaarde voor een wettelijke Grondexploitatie behorende bij het bestemmingsplan bedrijventerrein 7Poort. (2013)

De exploitatie betrof een transformatiegebied van agrarische landbouwgrond naar bedrijventerrein. De waardering is uitgevoerd conform de bepalingen in de Bro (besluit ruimtelijke ordening) en de Wro in het kader van de bepaling van de inbrengwaarde ten behoeve van een wettelijk exploitatieplan. Een exploitatieplan heeft als doel een evenredige kostenverhaal bij private grondeigenaren voor voorzieningen aangebracht door de gemeente.