(1-6-2018) Kroniek onteigeningsjurisprudentie 2016

Wat laat maar alsnog de bekijken: Kroniek-onteigeningsjurisprudentie-2016-TBR-2017.23.pdf

Met o.a.:

  • eliminatiebeginsel in relatie tot structuurvisies e.d.
  • btw over deskundigenkosten
  • waarderingsmethode: complexwaarde
  • waarderingsmethode: vergelijkingsmethode
  • waardevermindering overblijvende en de peildatum
  • Reconstructie of herbelegging