Tag Archives: provincie noord holland

(14-6-2017) Voordracht definitieve aanpassing PIP Netuitbreiding Kop NH

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 23 mei het herstelbesluit PIP Netuitbreiding Kop NH bij Provinciale Staten ingediend. Dit herstelbesluit is door de Raad van State aan de Provincie NH opgedragen op grond van haar uitspraak d.d. 1 februari 2017. Een aantal zaken worden hersteld; de meest ingrijpende vernietiging door de RvSt ter plaatse van
Lees verder

(2-2-2017) Uitspraak Raad van State PIP Netuitbreiding Kop van Noord Holland

De Raad van State heeft op 1 februari uitspraak gedaan inzake de vaststelling van het Provinciaal inpassingsplan Netuitbreiding Kop van Noord Holland. In de uitspraak zijn een aantal beroepsgronden van grondeigenaren tegen het PIP toegewezen. Samengevat houden deze in:
  • vernietigverklaring van het aanlegvergunningenstelsel
  • verlegging van het tracédeel ter hoogte van de Molenweg te Middenmeer
  • diverse kleine verleggingen van het
Lees verder

(22-10-2015) Omvangrijk aanpassingen PIP Netuitbreiding Kop NH

GS van de Provincie NH heeft 13 oktober jl. het aangepaste ontwerp inpassingsplan "uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord Holland" én de "Nota van beantwoording" op de zienswijzen die ingediend waren op het ontwerp inpassingsplan. LINK naar de website van de Provincie NH: "uitbreiding elektriciteitsnetwerk kop van Noord-Holland" Het nieuwe en oude tracé kunt u bekijken
Lees verder