Tag Archives: pacht

(5-10-2015) BerbeeVastgoedAdvies lid Studiegroep (erf)pacht Vastgoedpro, uitkomsten meeting 22 september

Op 22 september is de studiegroep (erf)pacht bij elkaar gekomen. De studiegroep heeft de actuele ontwikkelingen m.b.t. herziening van de pachtwet doorgenomen. Op dit moment ligt de bal bij de politiek is de conclusie. Vanuit de marktpartijen is er geen eensluidend standpunt. De studiegroep heeft aan het bestuur van het kennisplatform LV gevraagd om in
Lees verder

(22-9-2015) Voortgang Pachtdossier stagneert

In chronologische volgorde heeft zich het volgende afgespeeld rondom de pachtwetgeving: Resultaat is dat de politiek het onderwerp weer terug heeft gekregen en er weinig
Lees verder

(26-6-2015) Pachtnormen 2015 en stand van zaken

Pachtnormen 2015

De pachtnormen voor 2015 zijn gepubliceerd. Deze gaan per 1 juli 2015 in. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland en gebouwen worden jaarlijks door het LEI per regio berekend op basis van de bedrijfsresultaten van boeren en tuinders in de periode
Lees verder