Tag Archives: 2015

(10-7-2015) LTO-Gasunie (en TenneT) normen 2015

Op 12 juni 2015  hebben LTO Nederland en Gasunie een akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen 2015 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor gewasschaden. Opvallend is dat in de begeleidende brief vermeld dat de overeenkomst (exclusief) met Gasunie is gesloten maar
Lees verder

(26-6-2015) Pachtnormen 2015 en stand van zaken

Pachtnormen 2015

De pachtnormen voor 2015 zijn gepubliceerd. Deze gaan per 1 juli 2015 in. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland en gebouwen worden jaarlijks door het LEI per regio berekend op basis van de bedrijfsresultaten van boeren en tuinders in de periode
Lees verder

(23-2-2015) ROZ brengt nieuwe huurovereenkomst kantoorruimte uit

De Raad voor Onroerende zaken brengt per 17 februari 2015 een nieuw model huurovereenkomst kantoorruimte uit. U kunt de modellen hieronder downloaden: huurovk_kantoorruimte_roz_definitieve_versie_17_2_2015 handleiding_kantoorruimte_bijlage_demarcatielijst_17_2_2015 handleiding_huurovk_kantoorruimte_definitieve_versie_17_2_2015 alg_bep_kantoorruimte_roz_definieve_versie_17_2_2015
Lees verder