Tag Archives: 2015

(10-7-2015) LTO-Gasunie (en TenneT) normen 2015

Op 12 juni 2015  hebben LTO Nederland en Gasunie een akkoord bereikt over de nieuwe vergoedingen 2015 voor grondeigenaren en grondgebruikers bij het leggen van Gasunieleidingen in agrarische grond en de aanpassing van de tarieven voor gewasschaden. Opvallend is dat in de begeleidende brief vermeld dat de overeenkomst (exclusief) met Gasunie is gesloten maar
Lees verder

(26-6-2015) Pachtnormen 2015 en stand van zaken

Pachtnormen 2015

De pachtnormen voor 2015 zijn gepubliceerd. Deze gaan per 1 juli 2015 in. Ze stijgen, afhankelijk van de regio, 10 tot soms 30 procent. De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland en gebouwen worden jaarlijks door het LEI per regio berekend op basis van de bedrijfsresultaten van boeren en tuinders in de periode
Lees verder

(31-5-2015) WOZ actualiteiten 2015

Ten behoeve van de permanente educatie-eisen als gecertificeerd WOZ-taxateur heeft BerbeeVastgoedAdvies afgelopen week aan de Business Universiteit Nyenrode een masterclass WOZ gevolgd. Op grond hiervan deel ik met u graag een aantal actualiteiten:
  • de aanstaande belastinghervormingen van staatssecretaris Wiebes kan er als volgt gaan uit zien: de gemeente mogen de onroerende zaakbelasting weer uitbreiden met 'woning-gebruikersdeel'.
Lees verder