Provincie Noord Holland is op dit moment bezig met het vaststellen van het “DNA” van de kustplaatsen in Noord-Holland.

Om de ambities uit de structuurvisie van de provincie Noord Holland in het kader van het versterken van de kustplaatsen waar te maken loopt op dit moment het proces van het in kaart brengen van de verschillende kustplaatsen. Daarnaast heeft de Provincie Noord Holland een traject in gezet in het kader van natuurdoelstellingen als verlengstuk van de realisatie van de Ecologische HoofdStructuur. Berbee Vastgoed Advies heeft in beide trajecten een deelname.